MENU

Rubio Monocoat, den første og stadig den eneste olie, der virkelig er 0 % VOC!

Hvad er VOC'?  
VOC – Volatile Organic Compounds eller flygtige organiske forbindelser – er den generiske term for de kemiske stoffer, der fordamper i luften efter påstrygning af olien. Organisk henviser til komponenternes kemiske sammensætning, mens flygtig henviser til, at de fordamper, mens de tørrer. 

Hvorfor er de giftige? 
Brug af produkter, der indeholder VOC, frigiver dampe, der både er skadelige for mennesket og miljøet. Overdreven kontakt med VOC kan forårsage allergier, åndedrætsproblemer og øjenproblemer. De påvirker desuden ozonlaget og forstærker drivhuseffekten. Det er ikke så sært, at myndighederne har fundet det nødvendigt at gribe ind. 

Vores erklæring: 0 % VOC!  
Allerede under udviklingen af Rubio Monocoat-systemet, tre år før den første VOC-lovgivning trådte i kraft, blev barren sat meget højt for udledning. Ikke bare et lavt VOC-indhold, der stadig kunne være genstand for debat,  
men en tydelig erklæring om olie med 0 % VOC. Fra starten havde vi allerede fastsat vores egne udledningsnormer, der var strengere end den gældende 2010-lovgivning. 

Hvordan er det muligt?  
Trods de sundhedsfarlige egenskaber i VOC nægtede producenterne helt at ophøre med at bruge dem. De nedsætter indholdet til den lavest mulige mængde, men de når sjældent helt ned på nul. Det skyldes, at VOC i høj grad bidrager til traditionelle træbehandlingsprodukters optimale bearbejdelighed. Rubio Monocoats virkemåde er derimod baseret på molekylær binding: En revolutionerende teknologi, hvor de sundhedsfarlige faktorer er fjernet, samtidig med at den garanterer indiskutabel kvalitet. 
 
back to top