MENU

Certifikater

Vores fokus på bæredygtigt iværksætteri genspejles i de certifikater, som vores produkter har modtaget af flere uafhængige, internationale organisationer. Nedenfor ses en liste over de vigtigste certifikater, som vi har fået:

Eurofins Indoor Air Comfort Gold
Mærket kombinerer de mest relevante emissionsspecifikationer og -krav i ét certifikat. Indoor Air Comfort Gold bekræfter overensstemmelse med de globalt gældende specifikationer for VOC-emissioner, og vi er stolte af at være først i klassen til at modtage denne certificering. Klik her for flere oplysninger.


A+ label 
Fransk mærkning, der måler antallet af flygtige organiske forbindelser (kort VOCs for Volatile Organic Substances) i produkter, rangerende fra A + (laveste emission) til C (højeste emission).  

0% VOC
Det uafhængige ECCA-laboratorium udsatte vores produkter for en gaschromatografitest for at bestemme VOC-niveauet i produkterne. 

FR-certifikat BFL-S1
RMC FR Oil System, vores flammehæmmende oliesystem, er blevet testet i overensstemmelse med følgende standarder: EN 13501-1, EN ISO 11925-2 og EN ISO 9239-1. Det er første gang, at vi modtager BFL- S1-certifikatet. B-certifikatet er den højeste klassificering, som et oliesystem nogensinde har opnået. Betegnelsen S1 betyder begrænset røgudvikling, hvilket vi konstant har arbejdet på at opnå i udviklingsprocessen.  

Legetøjsstandard EN 71-3
Denne europæiske standard regulerer migrationen af særligt skadelige stoffer såsom barium, cadmium og kviksølv i forskellige typer legetøj. Certifikatet bekræfter at træ, som er behandlet med RMC Oil Plus 2C eller RMC Hybrid Wood Protector, er sikkert for børn.  

Rubio Monocoat Oil Plus 2C er “Food Contact Compliance”
Vi kan fra nu af erklære, at Rubio Monocoat Oil Plus 2C (A+B) ved brug på træoverflader, der i sig selv er sikre til brug i kontakt med fødevarer, også er sikre i kombinationen af træ og vores Oil Plus 2C og derfor ‘Food Contact Compliance’ i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1935/2004. Erklæringen er resultatet af en officiel test, gennemført af Eurofins - et officielt, uafhængigt testinstitut. Klik her for flere oplysninger.

M1

Formålet med denne klassificering er at fremme udvikling og brug af byggematerialer med begrænset emission. Klassificeringen omfatter emissionskrav til de materialer, der bruges i normale arbejdsrum samt i boliger i forhold til godt indeklima. M1 står for begrænset emission.


 
back to top