MENU

Rubio Monocoat, de eerste olie die daadwerkelijk 0% VOC bevat

Wat zijn VOC's?  
'Volatile Organic Compounds' is de verzamelnaam voor de chemische bestanddelen in een olie, die verdampen tijdens het aanbrengen. 'Organic' verwijst naar de chemische samenstelling van de componenten, terwijl 'volatile' duidt op het feit dat ze verdampen terwijl de olie opdroogt.

Waarom zijn ze gevaarlijk? 
Bij het gebruik van producten die VOC's bevatten komen dampen vrij die schadelijk zijn, zowel voor de mens als voor het milieu. Regelmatig of overdadig contact met deze dampen kunnen allergische reacties, ademhalingsproblemen en oogproblemen veroorzaken. Ze tasten de ozonlaag aan en vergroten het broeikaseffect. Niet zo verwonderlijk dus dat de wetgever het nodig vond om in te grijpen. 

Onze missie: 0% VOC!  
Reeds tijdens de ontwikkelingsfase van de eerste Rubio Monocoat olie - drie jaar voordat de eerste VOC regeling in voege kwam - werd de lat al heel hoog gelegd qua uitsluiting van schadelijke dampen tijdens de toepassing van onze producten. We kozen hierbij dus niet voor een 'laag VOC-gehalte', maar gingen resoluut voor een formulatie met 0% VOC. We mogen dus stellen dat we onszelf vanaf het prille begin emissienormen opgelegd hebben die strikter zijn dan diegene die nu omschreven zijn in de huidige wetgeving van 2010.

Hoe gaat dat in zijn werk?  
Ondanks de gevaarlijke karakteristieken van VOC's, die algemeen bekend zijn, worden ze nog vaak gebruikt door fabrikanten. Men probeert dan wel een zo klein mogelijke hoeveelheid te hanteren, maar ze worden niet volledig uitgesloten. Dit heeft ook te maken met het feit dat VOC's voor een groot deel bijdragen tot een goede werking van traditionele afwerkingsproducten. De werking van Rubio Monocoat olie is daarentegen gebaseerd op moleculaire binding, waardoor de gevaarlijke stoffen volledig uitgesloten kunnen worden zonder dat aan kwaliteit ingeboet wordt.  
back to top