MENU

Rubio Monocoat, den første og fortsatt eneste oljen som virkelig er helt fri for VOC!

Hva er VOC?    
VOC – Volatile Organic Compounds eller flyktige organiske forbindelser – er den generiske termen for de kjemiske stoffene som fordamper til luften etter påføring av olje. Organisk viser til komponentenes kjemiske sammensetning, mens flyktig viser til at de fordamper mens de tørker. 

Hvorfor er de giftige? 
Bruk av produkter som inneholder VOC, frigir damper som er skadelige både for mennesker og miljøet. Overdreven kontakt med VOC kan forårsake allergiske reaksjoner, pustebesvær og problemer med øynene. De påvirker dessuten ozonlaget og forsterker drivhuseffekten. Det er ikke så rart at myndighetene har funnet det nødvendig å gripe inn. 

Vår erklæring: 0 % VOC!  
Allerede under utviklingen av Rubio Monocoat-systemet, tre år før den første VOC-lovgivningen trådte i kraft, satte vi terskelen for utslipp svært høyt: Ikke et lavt VOC-innhold som fortsatt kunne være gjenstand for debatt,  
men en tydelig erklæring om olje med 0 % VOC. Helt fra starten av fastsatte vi våre egne utslippsnormer som var strengere enn den gjeldende 2010-lovgivningen. 

Hvordan er det mulig?  
Til tross for de helsefarlige egenskapene i VOC nekter produsentene å slutte å bruke dem helt. De reduserer innholdet til lavest mulig mengde, men det er sjelden de kutter dem helt ut. Det skyldes at VOC i høy grad er med på å gjøre de tradisjonelle trebehandlingsproduktene optimalt anvendelige. Rubio Monocoats virkemåte er derimot basert på molekylbinding – en revolusjonerende teknologi hvor de helsefarlige faktorene er fjernet, samtidig som den garanterer udiskutabel kvalitet. 
 
back to top