MENU

Eurofins Goldlabel

Rubio Monocoat Oil Plus 2C, den første oljen som faktisk ikke inneholder VOC
Rubio Monocoat Oil Plus 2C  har vært en pioner når det gjelder miljøvennlige produkter. Tre år før de første forskriftene om begrensning av flyktige organiske forbindelser (VOC) ble innført, bestemte vi oss for å legge lista høyt og gå for 0 % VOC. Vi vedtok strengere standarder enn de som ble lovfestet i 2010. Dette viser at vi bryr oss om helsen både til den som oljer gulvet, og til den som skal bruke gulvet etterpå.

Fra og med 2018 tar vi dette engasjementet et skritt videre. Da utvider vi sertifiseringene våre med Eurofins Indoor Air Comfort Gold. Med denne sertifiseringen får kundene en garanti på at produktene våre vil holde den samme høye standarden med hensyn til utslipp i årene som kommer.

Eurofins Indoor Air Comfort Gold
Rubio Monocoat er den første i trebehandlingskategorien som blir tildelt Eurofins Indoor Air Comfort Gold-merket. Eurofins Indoor Air Comfort Gold-merket er et symbol på Rubio Monocoats fokus på kvalitet og bidrag til et sunt inneklima. Merket kombinerer de mest relevante emisjonsspesifikasjonene og -krav i ett sertifikat. Indoor Air Comfort Gold bekrefter samsvar med de globalt gjeldende spesifikasjonene for VOC-emisjoner.

En garanti som overskrider produktet
Eurofins Indoor Air Comfort Gold-sertifisering handler om mer enn å teste og kontrollere produkter for tusenvis av kjemikalier. Den omfatter også et internt kvalitetsprogram for prosesser for å sørge for at det hele tiden produseres lavutslippsprodukter. Dette er ensbetydende med revisjoner, retesting og sertifisering på stedet – og alt dette gir påstanden om lave VOC-utslipp ekstremt høy pålitelighet.

Indoor Air Comfort Gold-merket viser at produktene er i samsvar med:
 • AgBB /ABG
 • A+
 • M1
 • Belgisk VOC-forskrift
 • CDPH Section 01350
 • EMICODE EC1 PLUS
 • LEED v4 Worldwide
 • BREEAM International
 • BREEAM-NOR
 • BREEAM UK
 • Byggvarubedömningen (BvB), del 6 om utslipp til innemiljø
 • WELL (VOC-delen)
 • Greenguard
 • ANSES
 • Floorscore-vennlig sertifisering for gulvprodukter (positivt bidrag)

Click here for the Eurofins Goldlabel Brochure
back to top