MENU

RMC FR Oil System

RMC FR Oil System er det første brannhemmende oljesystemet med Bfl-s1-sertifisering til eiketre.
Systemet kombinerer forbehandling med den brannhemmende RMC FR Base og overflatebehandling med RMC FR Oil 2C.
  • Ingen oppbygging av lag, ingen metning.
  • Ingen løsemidler eller vann, 0 % VOC.
  • Tilgjengelig i alle standard RMC-farger for innvendig bruk.
  • Manuell og industriell påføring.
  • Optimal yteevne: lavt forbruk.
  • Bfl-s1-sertifisert, testet i henhold til  EN 13501-1: EN ISO 11925-2 og EN ISO 9239-1.
  • Emballasje RMC FR Base: 1 l og 5 l boks.
  • Emballasje RMC FR Oil 2C: 1,3 l og 3,5 l duoboks.
back to top