MENU

RMC Invisible Oil System

RMC Invisible Oil System er utviklet for å garantere en transparent finish og pålitelig beskyttelse av eik og andre typer lyst tre. Det kan se ut som om treet ikke er blitt behandlet, men dette systemet gir treet et naturlig utseende og garanterer samtidig varig beskyttelse. RMC Invisible Oil System kombinerer RMC Invisible Oil og RMC Invisible Maintenance Oil for å oppnå et slitesterkt og flekkbestandig resultat.
  • Miljøvennlig: 0 % VOC.
  • Inneholder verken vann eller løsemidler.
  • Ingen overlappinger eller startmerker.
  • Enkelt vedlikehold.
  • Kan kun påføres på slipte, overflater.
  • Emballasje RMC Invisible Oil: 100 ml flaske og 1 l boks.
  • Emballasje RMC Invisible Maintenance Oil: 100 ml flaske og 0,5 l boks.
back to top