MENU

Rubio EasyFlow

Rubio® EasyFlow er et selvnivellerende, sementbundet nivelleringsmateriale av aluminiumsement, aggregater, tilsatte bindemidler og kjemiske tilsetningsstoffer av høy kvalitet. Det er et forblandet tørt pulver som er utviklet for å brukes som et tynt nivellerende gulv.
  •  Påføring: Påføres som én behandling i en tykkelse på 3 til 15 mm. Glatt den selvnivellerende sparkelmassen med en rustfri sparkel og fjern luftbobler med en piggrulle. Det er vanligvis mulig å gå på gulvet etter 1–2 timer. Full belastning av gulvet avhenger av klimaforholdene. Parkettgulvet kan legges etter 24 timer. Eventuell restfukt fra den selvnivellerende sparkelmassen reagerer med den selvnivellerende massen.
  • Undergulv: Rubio® EasyFlow skal påføres på et nøye klargjort undergulv. Støv, fett eller svake materialer bør fjernes. Overflaten skal alltid grunnes før nivellering.
  • Min. gulvtemperatur: +6° C 
  • Tilsetning av vann: 19 % (4,75 l / 25 kg pose)
  • Materialforbruk: ca. 1,75 kg pr. mm tykkelse/m² 
  • Herdetid: Gangbart etter 1–2 timer /  Parkettgulvet kan legges etter 24 timer. Eventuell restfukt fra den selvnivellerende sparkelmassen reagerer med den selvnivellerende massen hvis tilsetningen av vann    (19 % = 4,75 l / 25 kg pose) ble utført korrekt
                       
back to top