MENU

Rubio EasyFlow - F

Rubio® EasyFlow-F er et selvnivellerende og fiberforsterket, sementbundet nivelleringsmateriale av aluminiumsement, aggregater, tilsatte bindemidler og kjemiske tilsetningsstoffer av høy kvalitet. Det er et forblandet tørt pulver som er utviklet til gulvbelegg, og som også er velegnet for gulvvarme.
  • Påføring: Påføres i én behandling i en tykkelse på 3 til 30 mm. Glatt den
  • selvnivellerende sparkelmassen med en rustfri sparkel og fjern luftbobler med en piggrulle. Det er vanligvis mulig å gå på gulvet etter 1–2 timer. Full belastning av gulvet avhenger av lokale forhold. Parkettgulvet kan legges etter 24 timer. Eventuell restfukt fra den selvnivellerende sparkelmassen reagerer med den selvnivellerende sparkelmassen. 
  • Undergulv: Rubio® EasyFlow-F skal påføres på et nøye klargjort undergulv. Støv, fett eller svake materialer bør fjernes. Materialet flyter godt og danner en glatt overflate som er klar til gulvbelegg (f.eks. fliser, laminat, tepper, parkettgulv osv.).
  • Min. gulvtemperatur: +6° C 
  • Materialforbruk: ca. 1,75 kg pr. mm tykkelse/m²  
  • Tilsetning av vann: 18 % (4,5 l / 25 kg pose) 
  • Herdetid: Gangbart etter 1–2 timer. Parkettgulvet kan legges etter 24 timer. Eventuell restfukt fra den selvnivellerende sparkelmassen reagerer med den selvnivellerende sparkelmassen hvis tilsetningen av vann (18 % = 4,5 l/25 kg pose) ble utført korrekt.
back to top