MENU

Rubio referanser

Guitar av Jeremy Nicks

Prosjekttype:

guitar

År:

2017

Steder:

Toronto, USA

Entreprenør:

Canadian School of Lutherie

Tretyper

Ask

Produkter

Farger

back to top