MENU

EasyFlow selvnivellerende masse – påføring

Rubio® EasyFlow selvnivellerende masse er beregnet til universell bruk og er ideell som klargjøring før du legger parkettgulv og andre harde og myke gulvbelegg. Etter grunning kan massene brukes på alle absorberende (mineralske) underlag, som sementbundne og anhydrittbaserte avrettingslag, men også på ikke-absorberende underlag som fliser. Massen er tilgjengelig i to varianter:

>  RUBIO® EASYFLOW
Til nivellering fra 3 til 15 mm.

>  RUBIO® EASYFLOW-F
Til nivellering opptil 30 mm og til gulv med gulvvarme.

De to variantene av Rubio® EasyFlow selvnivellerende masse skiller seg ut ved å være enkle å blande uten støvdannelse. De trenger også mindre vann enn tradisjonell selvnivellerende masse og tørker dermed raskere. EasyFlow selvnivellerende masse forblir helt homogen helt frem til slutten.

Videoer:

back to top